Trivial and Non Trival Dependencies In DBMS In Hindi – जानें

Functional dependencies (FDs) ke vishestayein ko samajhne ke liye, yeh kuch mahatvapurna points hain:

 1. Trivial Dependency (Svabhavik Dependency):
  • Ek functional dependency X → Y tab hoti hai trivial jab �YX ka ek hissa hai. Matlab, agar �Y ko jaanke hum �X ko already jaan sakte hain, toh yeh trivial hoti hai.
  Udaharan:
  • Agar humara table hai Employee jismein columns hain EmployeeID, FirstName, aur LastName, toh EmployeeID → EmployeeID yeh trivial dependency hogi, kyun ki ����������EmployeeID hi ����������EmployeeID ka ek hissa hai.
 2. Non-trivial Dependency (Asvabhavik Dependency):
  • Jab �YX ke saath poori tarah se alag hota hai, tab functional dependency non-trivial hoti hai. Yani, �Y ko jaanke �X ke bina hum �Y ko nahi predict kar sakte.
  Udaharan:
  • Agar humare table mein EmployeeID → FirstName, LastName hai, toh yeh non-trivial dependency hai, kyun ki ����������EmployeeID ko jaan ke hi hum ���������FirstName aur ��������LastName ko pata kar sakte hain.
 1. Svabhavik (Trivial) Dependencies:
  • Svabhavik dependencies woh hote hain jo khud se hi saaf hoti hain, jaise ki �→�XX yaani khud se khud ka dependency. Yeh hamare design mein aksar automatically aajati hain.
 2. Asvabhavik (Non-Trivial) Dependencies:
  • Asvabhavik dependencies hote hain jab ek attribute ya set of attributes doosre attribute ya set of attributes ko uniquely determine karte hain, aur yeh determination karna kuch meaningful hota hai. For example, ����������→���������,��������EmployeeIDFirstName,LastName.
 3. Multivalued Dependencies:
  • Yeh dependency hoti hai jab ek attribute ki value doosre attribute ke saath association banati hai, lekin isme kisi bhi attribute ka specific value uniquely determine nahi hota. Isme ek attribute ki values set ke basis par doosre attribute ki values set ko predict kiya ja sakta hai.
  Udaharan:
  • Agar humare paas ek table hai jisme StudentID, CourseID, aur Grade hain, aur StudentID, CourseID se Grade nikala ja sakta hai, toh yeh multivalued dependency hogi.
 4. Transitive Dependencies:
  • Transitive dependencies tab hoti hain jab ek attribute �X doosre attribute �Y ko indirectly determine karta hai, yaani �→�XZ aur �→�ZY ho toh �→�XY hoti hai.
  Udaharan:
  • Agar DepartmentID → Manager aur Manager → EmployeeID hai, toh ������������→����������DepartmentIDEmployeeID ek transitive dependency hai.

Yeh concepts database design mein istemal hote hain taki hamare tables efficiently aur logically organized rahe. Iske alawa, normalization techniques ka istemal bhi hota hai dependencies ko control karne ke liye.

Leave a Comment